Bibliografia

1. Milovanej, Nové slovo mladých, Roč. 4, č. 2 (1981), s. 4
2. Minúty, Nové slovo mladých, Roč. 4, č. 9 (1981), s. 7
3. Musím, Nové slovo mladých, Roč. 4, č. 5 (1981), s. 3
4. Na znamenie, Nové slovo mladých, Roč. 4, č. 6 (1981), s. 4
5. Polnočné správy z bane Pluto, Nové slovo mladých, Roč. 4, č. 10 (1981), s. 6
6. Snehulienka, Nové slovo mladých, Roč. 4, č. 1 (1981), s. 3
7. Zápis, Nové slovo mladých, Roč. 4, č. 12 (1981), s. 5
8. Záborský v Prešove, Nové slovo mladých, Roč. 5, č. 7 (1982), s. 4
9. Útek, Nové slovo mladých, Roč. 5, č. 4 (1982), s. 7
10. Slnečnice, Bojovník, Roč. 27, č. 32 (1982), s. 9
11. Dlhá internátna chodba, Nové slovo mladých, Roč. 5, č. 7 (1982), s. 5
12. Doma, Nové slovo mladých, Roč. 5, č. 12 (1982), s. 3
13. Domaša, Nové slovo mladých, Roč. 5, č. 9 (1982), s. 6
14. Nedeľné ráno, Nové slovo mladých, Roč. 5, č. 1 (1982), s. 3
15. Rieka, Nové slovo mladých, Roč. 5, č. 10 (1982), s. 4
16. Spoveď, Nové slovo mladých, Roč. 5, č. 2 (1982), s. 7
17. Jadierka, Nová cesta (Slovo mladých), Roč. 5, č. 1 (1983), s. 17
18. Pred búrkou, Nové slovo mladých, Roč. 6, č. 6 (1983), s. 5
19. Harmónia, Nová cesta (Slovo mladých), Roč. 5, č. 1 (1983), s. 17
20. Možno, Nové slovo mladých, Roč. 6, č. 2 (1983), s. 6
21. Pred búrkou, Nová cesta, Roč. 5, č. 5 (1983), s. 5
22. Rieka medzi panelákmi, Nové slovo mladých, Roč. 6, č. 5 (1983), s. 7
23. Spomalene, Východoslovenské noviny (rubrika Dúha), Roč. 35, č. 191 (15. 8. 1986)
24. Spomienka na raketoplán, Bojovník, Roč. 31, č. 34 (1986), s. 8
25. Imperialistom, Bojovník, Roč. 32, č. 28 (1987), s. 8
26. Kruh, Východoslovenské noviny (rubrika Dúha), Roč. 36, č. 297 (18. 12. 1987)
27. V tôni brečtanu, Východoslovenské noviny, Roč. 36, č. 95 (24. 4. 1987)
28. Internátne páry, Východoslovenské noviny (rubrika Dúha), Roč. 37, č. 231 (30. 9. 1988)
29. Doma, Nové slovo (rubrika Dielňa mladých), Roč. 31, č. 47 (1989), s. 18
30. Jastrabie, Dotyky, Roč. 1, č. 2 (1989), s. 10
31. Moja slovenská tvár, Dotyky, Roč. 1, č. 2 (1989), s. 10
32. Mesto, Dotyky, Roč. 2, č. 2 (1990), s. 10
33. Moja slovanská tvár, Nové slovo (rubrika Dielňa mladých), Roč. 32, č. 12 (1990), s. 19
34. Už tretí rok si kupujem dáždnik, Dotyky, Roč. 2, č. 2 (1990), s. 10
35. Hody, Nové slovo (rubrika Dielňa mladých), Roč. 33, č. 29 (1991), s. 17
36. Jazerá, Nové slovo (rubrika Dielňa mladých), Roč. 1, č. 7 (1991), s. 17
37. Nočná cesta do R, Nové slovo, Roč. 1, č. 12 (1991), s. 2
38. Nedá mi, Schôdza, Dotyky, Roč. 4, č. 2 (1992), s. 12
39. Odstrojovanie vojaka (a iné), Literárny týždenník, Roč. 5, č. 22 (1992), s. 7
40. Otcova roľa, Nové slovo (rubrika Dielňa mladých), Roč. 2, č. 8 (1992), s. 20
41. Broskyňový súmrak, Nové slovo, Roč. 2, č. 37 (1992), s. 18
42. Hadia farma (a iné), Tvorba T, Roč. 2 (11), č. 10 (1992), s. 14
43. Jeden deň zo života môjho prapravnuka, Nové slovo, Roč. 2, č. 20 (1992), s. 16
44. Hostinec Pod Kalváriou... (a iné), Kultúrny život, Roč. 26, č. 24 (1992), s. 11
45. Šesťdesiate roky, Nové slovo, Roč. 2, č. 29 (1992), s. 17
46. Kalvária, Nové slovo bez rešpektu, Roč. 3, č. 27 (1993), s. 17
47. Kráľ hrôzy, Tvorba T, Roč. 3 (12), č. 9 (1993), s. 3
48. Popradská jeseň praská lístím, Poprad. Noviny občanov mesta, Roč. 4, č. 58 (1993), s. 4
49. Bojím sa (a iné), Romboid, Roč. 28, č. 9 (1993), s. 72-73
50. Literárny Kežmarok 1994, Knižná revue, Roč. 4, č. 13-14 (1994), s. 8
51. Mama, vezmi ma so sebou..., Poprad. Noviny občanov mesta, Roč. 5, č. 58 (1994), s. 5
52. Silvester 1999, Knižná revue, Roč. 4, č. 13-14 (1994), s. 5
53. Cín, Takže storočie (a iné), Kultúrny život, Roč. 2, č. 11 (2001), s. 7
54. Tatry mi všetko odpustili, Slovo (príloha Slovo mladých), Roč. 3, č. 16 (2001), s. 3
55. Po nociach a iné básne, Dotyky, Roč. 14, č. 2 (2002), s. 5-6
56. Po nociach, Spätné zrkadlo..., Dotyky, Roč. 14, č. 2 (2002), s. 5-6
57. Rytiny, Podtatranské noviny (príloha Ozveny), Roč. 44, č. 49 (2003), s. 1
58. Povraz v dome obesenca, Dotyky, Roč. XVIII, č. 1 (2006), s. 6-8

 

Radovan Brenkus

Hudákova poézia je o videní šialenej hudby, o nepokojných, mučivých nociach, o zúfalom nočnom telefonovaní s neznámym hlasom, o hľadaní vody v dobách najväčšieho smädu i o spíjaní sa do temnôt, aby ničota pociťovaná na vlastnej koži vytrhla človeka z letargie, aby sa možno takto spoznalo šťastie. Básnik ako pozorovateľ obracia všetko naruby, a ak aj ochromí čitateľove očakávania, odvádza ho ku katarzii, tak ako Kahlovej obrazy, v ktorých modifikácie predovšetkým nevľúdneho pozadia vyplavujú nevinnosť podobizne, nemožnosť mať suverénne pod kontrolou vlastné vnútro – i takto vzniká poézia par excellence.

Copyright © 2018 Pavol Hudák. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené Pectusom.