1. For Darling, Nové slovo mladých, Vol. 4, No. 2 (1981), page 4
2. Minutes, Nové slovo mladých, Vol. 4, No. 9 (1981), page 7
3. I Must, Nové slovo mladých, Vol. 4, No. 5 (1981), page 3
4. At the Signal, Nové slovo mladých, Vol. 4, No. 6 (1981), page 4
5. Midnightly News from Mine Pluto, Nové slovo mladých, Vol. 4, No. 10 (1981), page 6
6. Snowwhite, Nové slovo mladých, Vol. 4, No. 1 (1981), page 3
7. Note, Nové slovo mladých, Vol. 4, No. 12 (1981), page 5
8. Záborský in Prešov, Nové slovo mladých, Vol. 5, No. 7 (1982), page 4
9. Escape, Nové slovo mladých, Vol. 5, No. 4 (1982), page 7
10. Sunflowers, Bojovník, Vol. 27, No. 32 (1982), page 9
11. Long Collegial Corridor, Nové slovo mladých, Vol. 5, No. 7 (1982), page 5
12. At Home, Nové slovo mladých, Vol. 5, No. 12 (1982), page 3
13. „Domaša", Nové slovo mladých, Vol. 5, No. 9 (1982), page 6
14. Sunday's Morning, Nové slovo mladých, Vol. 5, No. 1 (1982), page 3
15. River, Nové slovo mladých, Vol. 5, No. 10 (1982), page 4
16. Confession, Nové slovo mladých, Vol. 5, No. 2 (1982), page 7
17. Nucleoles, Nová cesta (Slovo mladých), Vol. 5, No. 1 (1983), page 17
18. Before the Storm, Nové slovo mladých, Vol. 6, No. 6 (1983), page 5
19. Harmony, Nová cesta (Slovo mladých), Vol. 5, No. 1 (1983), page 17
20. Perhaps, Nové slovo mladých, Vol. 6, No. 2 (1983), page 6
21. Before the Storm, Nová cesta, Vol. 5, No. 5 (1983), page 5
22. River between Block of Flats, Nové slovo mladých, Vol. 6, No. 5 (1983), page 7
23. Slowly, Východoslovenské noviny (rubric Dúha), Vol. 35, No. 191 (15. 8. 1986)
24. Remembrance of Shuttle, Bojovník, Vol. 31, No. 34 (1986), page 8
25. For Imperialists, Bojovník, Vol. 32, No. 28 (1987), page 8
26. The Circle, Východoslovenské noviny (rubric Dúha), Vol. 36, No. 297 (18. 12. 1987)
27. In the Shade of Ivy, Východoslovenské noviny, Vol. 36, No. 95 (24. 4. 1987)
28. Collegial Pairs, Východoslovenské noviny (rubric Dúha), Vol. 37, No. 231 (30. 9. 1988)
29. At Home, Nové slovo (rubric Dielňa mladých), Vol. 31, No. 47 (1989), page 18
30. „Jastrabie", Dotyky, Vol. 1, No. 2 (1989), page 10
31. My Slovak Face, Dotyky, Vol. 1, No. 2 (1989), page 10
32. The Town, Dotyky, Vol. 2, No. 2 (1990), page 10
33. My Slavic Face, Nové slovo (rubric Dielňa mladých), Vol. 32, No. 12 (1990), page 19
34. I Buy the Umbrella for Three Years, Dotyky, Vol. 2, No. 2 (1990), page 10
35. Annual Hop, Nové slovo (rubric Dielňa mladých), Vol. 33, No. 29 (1991), page 17
36. The Lake, Nové slovo (rubric Dielňa mladých), Vol. 1, No. 7 (1991), page 17
37. Night Journey to R, Nové slovo, Vol. 1, No. 12 (1991), page 2
38. I Must, The Session, Dotyky, Vol. 4, No. 2 (1992), page 12
39. Undressing of Soldier (and next), Literárny týždenník, Vol. 5, No. 22 (1992), page 7
40. Father's Ground, Nové slovo (rubric Dielňa mladých), Vol. 2, No. 8 (1992), page 20
41. Peach Twilight, Nové slovo, Vol. 2, No. 37 (1992), page 18
42. Snake Farm (and next), Tvorba T, Vol. 2 (11), No. 10 (1992), page 14
43. One Day from Life of My Great-great-grandchild, Nové slovo, Vol. 2, No. 20 (1992), page 16
44. Pub Under Calvary... (and next), Kultúrny život, Vol. 26, No. 24 (1992), page 11
45. The '60s, Nové slovo, Vol. 2, No. 29 (1992), page 17
46. Calvary, Nové slovo bez rešpektu, Vol. 3, No. 27 (1993), page 17
47. King of Dread, Tvorba T, Vol. 3 (12), No. 9 (1993), page 3
48. Poprad's Autumn Cracks by the Leafage, Poprad. Noviny občanov mesta, Vol. 4, No. 58 (1993), page 4
49. I Fear (and next), Romboid, Vol. 28, č. 9 (1993), s. 72-73
50. Literary Kežmarok 1994, Knižná revue, Vol. 4, No. 13-14 (1994), page 8
51. Mother, Take Me with You..., Poprad. Noviny občanov mesta, Vol. 5, No. 58 (1994), page 5
52. New Year's Eve 1999, Knižná revue, Vol. 4, No. 13-14 (1994), page 5
53. Tin, So the Century (and next), Kultúrny život, Vol. 2, No. 11 (2001), page 7
54. Tatras Forgave Me All, Slovo (insert Slovo mladých), Vol. 3, No. 16 (2001), page 3
55. At Nights and Next Poems, Dotyky, Vol. 14, No. 2 (2002), page 5-6
56. At Nights, Driving Mirror..., Dotyky, Vol. 14, No. 2 (2002), page 5-6
57. Engravings, Podtatranské noviny (insert Ozveny), Vol. 44, No. 49 (2003), page 1
58. Rope in the House of a Hanged Man, Dotyky, Vol. XVIII, No. 1 (2006), page 6-8